Kartit Hp 2061

Dosky sú vyrobené z celulózového papieru ako výztuže a fenolformaldehydovej živice ako spojiva. Použitie - pri stavbe transformátorov vo forme izolačných medzistien rôznych konštrukčných prvkov, krytov, vložiek. Pre vysokú mechanickú pevnosť sú vhodné k výrobe izolačných tiahel a dielcov elektrických rozvádzačov.

Výrobné rozmery: 1050 x 1050 mm, 1050 x 2050 mm, 1000 x 2440, 1250 x 2750 mm
Hrúbka dosiek: 0,5 mm až 60 mm, iné hrúbky po dohode s výrobcom

Kartit – tvrdený papier
Typ podľa DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 6089 3
PFCP 201
Typ podľa DIN 7735 Hp 2061
Typ podľa NEMA X
XP
Výztuha - materiál papier
Živica fenolová
Aplikácia elektroizolačný, konštrukčný
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20 °C) MPa 135
Modul pružnosti v ohybe MPa 7x103
Pevnosť v ťahu MPa 120
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa 300
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 -
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 10
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa 100
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami
 
kV/3 mm
kV/25 mm
 
-
-
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
   
-
-
Permitivita pri 1 MHz   -
Odolnosť proti plazivým prúdom (CTI)   100
Izolačný odpor po ponorení do vody -
1 min. skúšobné napätie v oleji 90 °C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3 mm)
- rovnobežne s vrstvami
 
kV
kV
 
10
10
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,4
Teplotný index (TI)   120
Nasiakavosť (pre hrúbku 3 mm) mg 550

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY