VUKI Trade s.r.o.
Rybničná 38
831 07 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Malátek
Telefón: 0906 / 063 235 
Fax: 0906 / 063 234
Mobil: 0905 / 690 987
E-mail: malatek@vukitrade.sk

IČO: 35805200
IČ DPH: SK2020281967

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23385/B

Výpis z obchodného registra

   
Pozrite si na mape podrobnosti  

 

Kontakt

AKTUALITY