Po ukončení výroby niektorých elektrotechnických izolantov vo VUKI, a.s., sa táto spoločnosť rozhodla zúročiť dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti založením obchodnej spoločnosti, ktorá by nadviazala na jej pôsobenie na relevantnom trhovom segmente. VUKI Trade, s.r.o., bola založená v roku 2001 a je 100% dcérskou spoločnosťou VUKI, a.s.

Zaoberáme sa predajom a distribúciou elektroizolačných materiálov, používaných pri výrobe a oprave elektromotorov, transformátorov a ostatných elektrických strojov a zariadení. Okrem toho poskytujeme aj technologické poradenstvo v daných oblastiach. Sme výhradným zástupcom firimy COGEBI (ČR) na Slovensku a zároveň obchodným zástupcom firiem Isovolta (AT), Favier (FR) a Martindale (USA). Ťažiskom nášho sortimentu sú teda výrobné programy spomínaných firiem. Sú to najmä sľudové izolanty, drážkové izolácie, lamináty a technické plasty. Taktiež distribuujeme výrobky našej materskej spoločnosti a to najmä elektroizolačné laky a živice. Okrem toho sa tiež zaoberáme predajom rozličných doplnkových materiálov ako sú izolačné trubičky, tkanice, lepiace pásky, bandážovacie pásky, opracované diely, drážkové kliny, držiaky uhlíkov, náradie na údržbu komutátorov a podobne.

Podrobnejšie rozdelenie materiálov nájdete v sekciách venovaných jednotlivým firmám, ktoré zastupujeme. Sme pripravení uspokojiť Vaše želanie z oblasti elektrotechnických izolácií a tešíme sa na našu spoluprácu.

    AKTUALITY