Textit Hgw 2082

Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výztuže a krezolformaldehydovej živice ako spojiva. Dobrá odolnosť voči slabým kyselinám. Vyššia teplotná odolnosť umožňuje jeho použitie ako konstrukčného materiálu pri stavbe strojov a zariadení. Má dobré mechanické a klzné vlastnosti, tlmí nárazy. Používa se na výrobu klzných ložisiek, väčších ozubených kolies, kladiek, klzných častí strojov a zaradení, tlmiacich častí, skriňových častí, pák, tiahel, ochranných kotúčov, podložiek, obložení klzných častí lisov, ťažkých hoblovacích strojov, rámových píl. Predstavuje konštrukčný materiál pri stavbe strojov pracujúcich v agresívnom prostredí.

Výrobné rozmery: 1050x1050 mm, 1050x2050 mm, 1050x2350 mm.
Hrúbka dosiek: 0,5 mm až 100 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom.

Textit Hgw 2082 – tvrdená bavlnená tkanina
Typ podľa DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893
PFCC 201
Typ podľa DIN 7735 Hgw 2082
Typ podľa NEMA C
Výztuha - materiál bavlnená tkanina
Živica fenolová
Aplikácia konštrukčná
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20°C) MPa 100
Modul pružnosti v ohybe MPa 7x103
Pevnosť v ťahu MPa 80
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa -
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 8,8
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 25
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa 120
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami

kV/3 mm
kV/25 mm

1,5
1
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
 
-
-
Permitivita pri 1 MHz   -
Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI)   100
Izolačný odpor po ponorení do vody 1
1 min. skúšobné napätie v oleji 90 °C podľa PN-86/E-04404
-         kolmo na vrstvy (pre 3 mm)
-         rovnobežně s vrstvami
 
kV
kV
 
-
-
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,4
Teplotný index (TI)   120
Nasiakavosť (pre hrúbku 3 mm) mg 249

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY