Textit Hgw 2082.5

Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výztuže a modifikovanej krezolformaldehydovej živice ako spojiva. Vyznačuje sa výbornými klznými a mechanickými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou. Oproti textitu J má lepšiu elektrickú pevnosť a odpor vo vlhkom prostredí. Je vhodný na výrobu rôznych súčiastok vysoko mechanicky a elektricky namáhaných, použivá se ako Textit J pre elektrotechnické súčiastky so zaručenou elektrickou pevnosťou a izolačným odporom na elektroizolačné dosky, kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní a rozvádzačov, elektrických strojov a transformátorov.

Výrobné rozmery: 1050 x 1050 mm, 1050 x 2050 mm
Hrúbka dosiek: 0,5 mm až 100 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom

Textit Hgw 2082.5
Typ podľa DIN – EN: 60893 ČSN – EN: 60893  PFCC 202
Typ podľa DIN 7735 Hgw 2082.5
Typ podľa NEMA CE
Výztuha - materiál bavlnená tkanina
Živica fenolová
Aplikácia elektroizolačná
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20 °C) MPa 90
Modul pružnosti v ohybe MPa 7x103
Pevnosť v ťahu MPa 60
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa -
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 7,8
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 20
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa -
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami

kV/3 mm
kV/25 mm

9
20
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
  -
-
Permitivita pri 1 MHz   5,5
Odolnosť proti plazivým prúdom (CTI)   100
Izolačný odpor po ponorení do vody 5x101
1 min. skúšobné napätie v oleji 90 °C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3 mm)
- rovnobežně s vrstvami

kV
kV

7,5
15
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,4
Teplotný index (TI)   120
Nasiakavosť (pre hrúbku 3 mm) mg 162
Horľavosť(kategória)    

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY