Sklotextit G10

Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklennej tkaniny ako výztuže a epoxirezolovej živice. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností má aj vysokú klimatickú odolnosť. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pracujúce pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pre namáhané elektroizolačné súčiastky, ako kostry telies prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov a elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1040 x 1560 mm
Hrúbka dosiek: 0,2 mm až 60 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom

Sklotextit G10
Typ podľa DIN – EN: 60893 ČSN – EN: 60893 EPGC 201
Typ podľa DIN 7735 Hgw 2372
Typ podľa NEMA G-10
Výztuha - materiál sklenná tkanina
Živica epoxidová
Aplikácie elektroizolačná, konštrukčná
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20°C) MPa 340
Modul pružnosti v ohybe MPa 24x103
Pevnosť v ťahu MPa 300
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa 350
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 33
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 30
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa 180
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90°C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami

kV/3 mm
kV/25 mm

30
35
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
 
0,04
0,04
Permitivita pri 1 MHz   5,5
Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI)   200
Izolačný odpor po ponorení do vody 5x104
1 min. skúšobné napätie v oleji 90°C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3mm)
- rovnobežne s vrstvami

kV
kV

40
40
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,9
Teplotný index (TI)   130
Nasiakavosť (pre hrúbku 3mm) mg 22
Horľavosť (kategórie)    

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY