Sklotextit G11 - 180°C

Vrstvený materiál vyrobený z upravenej sklennej tkaniny a epoxidovej živice s prídavkom plniva. Vyznačuje se vynikajúcimi mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, svoje mechanické vlastnosti si zachováva aj pri vyšších teplotách. Tiež se vyznačuje odolnosťou proti plazivým prúdom. Farba dosiek je svetlo žltá až svetlo zelená. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pracujúce pri zvýšených teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pre namáhané elektroizolačné súčiastky ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov a elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1050 x 2050 mm, 1040 x 1560 mm
Hrúbka dosiek: 0,5 mm až 30 mm, iné po dohode s výrobcom

Sklotextit Hgw 2372.4 (180°C)
Typ podľa DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893
 
EPGC 308
Typ podľa DIN 7735 Hgw 2372.4
Typ podľa NEMA G-11
Výztuha - materiál sklenná tkanina
Živica Epoxidová
Aplikácia elektroizolačná, konštrukčná
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20°C) MPa 340
Modul pružnosti v ohybe MPa 24x103
Pevnosť v ťahu MPa 300
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa 350
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 33
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 30
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami
podľa PN-83/C-89031
MPa 180
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90°C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami

kV/3 mm
kV/25 mm

30
35
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
 
0,04
0,04
Permitivita pri 1 MHz   5,5
Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI)   180
Izolačný odpor po ponorení do vody 5x104
1 min. skúšobné napätie v oleji 90°C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3mm)
- rovnobežne s vrstvami

kV
kV

40
40
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,9
Teplotný index (TI)   180
Nasiakavosť (pre hrúbku 3mm) mg 22
Horľavosť (kategória)    

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY