Sklotextit - FR 5

Vrstvený materiál je vyrobený z upravenej nealkalickej sklennej tkaniny ako výztuže a epoxidovej živice ako spojiva. Okrem dobrých mechanických a elektrotechnických vlastností sú dosky samozhášavé. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pracujúce pri zvýšených teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pre namáhané elektroizolačné súčiastky ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov a elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1050 x 1025 mm, 1050 x 2050 mm
Hrúbka dosiek: 0,5 mm až 50 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom

Sklotextit FR 5
Typ podľa DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893
 
EPGC 204
Typ podľa DIN 7735 Hgw 2372.2
Typ podľa NEMA FR-5
Výztuha - materiál sklenná tkanina
Živica epoxidová
Aplikácia elektroizolačná, konštrukčná
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20°C) MPa 340
Modul pružnosti v ohybe MPa 24x103
Pevnosť v ťahu MPa 300
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa 350
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 33
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 30
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa 180
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90°C
- kolmo na vrstvy
- rovnobežne s vrstvami
 
kV/3 mm
kV/25 mm
 
30
35
Stratový činiteľ tan d
- pri 50 Hz
- pri 1 MHz
   
0,04
0,04
Permitivita pri 1 MHz   5,5
Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI)   180
Izolačný odpor po ponorení do vody 5x104
1 min. skúšobné napätie v oleji 90°C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3mm)
- rovnobežne s vrstvami

kV
kV

40
40
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,9
Teplotný index (TI)   155
Nasiakavosť (pre hrúbku 3mm) mg 22
Horľavosť (kategória)   FVO

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY