Sklotextit G7

Vrstvený materiál vyrobený z nealkalickej koronizovanej sklennej tkaniny a silikónovej živice. Vyznačuje se vysokou teplotnou odolnosťou (teplotná trieda H) a dobrými dielektrickými vlastnosťami. Farba je voskovo biela až voskovo žltá. Je určený do elektrických zariadení teplotnej triedy H a všade tam, kde se požaduje vysoká teplotná odolnosť a malý pokles elektrických a mechanických vlastností pri pracovných teplotách. Používa sa aj vo vysokofrekvenčnej technike.

Výrobné rozmery: 1025 x 1245 mm, 1050 x 2800 mm
Hrúbka dosiek: 0,3 mm až 50 mm, iné po dohode s výrobcom

Sklotextit SI G7
Typ podľa DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893
SIGC 202
Typ podľa DIN 7735 Hgw 2572
Typ podľa NEMA G-7
Výztuha - materiál sklenná tkanina
Živica silikónová
Aplikácia elektroizolačná, konštrukčná
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy (pri 20 °C) MPa 120
Modul pružnosti v ohybe MPa 13x103
Pevnosť v ťahu MPa 90
Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy MPa 160
Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami KJ/m2 25
Pevnosť v šmyku rovnobežne s vrstvami MPa 20
Pevnosť v tlaku rovnobežne s vrstvami podľa PN-83/C-89031 MPa -
Dielektrické vlastnosti
Prierazné napätie v oleji pri 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnobežne s vrstvami

kV/3 mm
kV/25 mm

15
25
Stratový činiteľ tan d
-          pri 50 Hz
-          pri 1 MHz
 
0,07
0,07
Permitivita pri 1 MHz   6,0
Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI)   450
Izolačný odpor po ponorení do vody 103
1 min. skúšobné napätie v oleji 90 °C podľa PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pre 3 mm)
- rovnobežne s vrstvami

kV
kV

-
25
Fyzikálne vlastnosti
Merná hmotnosť g/cm3 1,9
Teplotný index (TI)   180
Nasiakavosť (pre hrúbku 3 mm) mg 40
Horľavosť (kategória)   FVO

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY