Kartitové trubky - Hp 2065

Charakteristika: Vinuté trubky z tvrdeného papieru sa vyrábajú z celulózového papieru ako výztuže a fenolformaldehydovej živice ako spojiva. Používajú se ako izolačný a konstrukčný materiál pre stavbu rôznych elektrických zariadení.
Výrobné rozmery: Trubky se vyrábajú od vnútorného priemeru 5,2 mm, hrúbka steny min. 2 mm, štandardná dĺžka trubiek je 1050 mm.
Teplotná trieda: E
Opracovanie: Trubky se opracuvávajú rezaním, sústružením, frézovaním, vŕtaním.
 

Vlastnosti Merná jednotka Hodnoty
Hustota g/cm3 (1,05 - 1,3)
Pevnosť v ohybe (min.) MPa 75
Pevnosť v tlaku (min.) MPa 40
Izolačný odpor po 96 h uloženia v r. v. 85% (min.) W 5.108
Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 oC pri 20 mm (min.) kV 25
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 oC, (min.) kV.mm-1 10


Hodnoty v zátvorkách sú typické na všeobecné použitie a nepokladajú sa za požiadavky tejto špecifikácie.

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY