Textitové trubky - Hgw 2085

Charakteristika: Vinuté trubky z tvrdenej tkaniny se vyrábajú z bavlnenej tkaniny ako výztuže a fenolformaldehydovej živice ako spojiva. Sú vhodné na výrobu komôr expanzných maloolejových spínačov, menej namáhaných ložiskových púzdier, kostier a tiel transformátorov, vodiacich kotúčov hydraulických zariadení, tesniacich a vodiacih krúžkov.
Výrobné rozmery: Vyrábajú sa od vnútorného priemeru 5,2 mm, hrúbka steny min. 2,5 mm, dížka 650 mm – od priemeru 5,2 do 25 mm, dížka 1350 mm – od priemeru 25 mm. Iné rozmery po dohode s výrobcom.
Teplotná trieda: E

Vlastnosti Merná jednotka Hodnoty
Hustota g/cm3 (1,15 - 1,42)
Pevnosť v ohybe (min.) MPa 80
Pevnosť v tlaku (min.) MPa 150
Izolačný odpor po 96 h uloženia v r. v. 85% (min.) W 1,0.107
Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 °C pre 20 mm (min.) kV 15
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 °C, (min.) kV.mm-1 2


Hodnoty v zátvorkách sú typické na všeobecné použitie a nepokladajú sa za požiadavky tejto špecifikácie.

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY