Sklotextitové trubky - Hgw 2375

Charakteristika: Vinuté trubky z tvrdenej sklennej tkaniny s vyrábajú z upravenej sklennej tkaniny ako výztuže a epoxidovej živice ako spojiva. Majú veľmi dobré mechanické a elektroizolačné vlastnosti, sú vhodné na používanie v sťažených klimatických podmienkach.
Výrobné rozmery: Vyrábajú sa od vnútorného priemeru 5,2 mm, hrúbka steny od 2,5 mm, dĺžka 1050 mm.
Teplotná trieda: F

 

Vlastnosti Merná jednotka Hodnoty
Hustota g/cm3 (1,65 - 1,85)
Pevnosť v ohybe (min.) MPa 280
Pevnosť v tlaku (min.) MPa 150
Izolačný odpor po 96 h uloženia v r. v. 85% (min.) W 1,0.108
Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 oC pre 20 mm (min.) kV 20
Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 oC, (min.) kV.mm-1 10


Hodnoty v zátvorkách sú typické na všeobecné použitie a nepokladajú sa za požiadavky tejto špecifikácie.

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY