Glastherm - tepelne izolačné dosky

Tepelne-izolačný materiál s vysokou pevnosťou, vyrobený zo sklenných vlákien a vyztužený kombinovanými materiálmi. Hraje dôležitú úlohu v energetickej úspore. Tento materiál je používaný medzi komponentami v zariadeniach, kde je potrebné teplotné oddelenie z operačných alebo ekonomických dôvodov.

Vlastnosti materiálu:

  • vysoká pevnosť voči ohybu a stlačeniu, neláme se,  vhodný na dlhodobé použitie
  • nízká tepelná vodivosť
  • rozmerová stálosť
  • dobrá manipulácia
  • odolný voči olejom a vlhkosti
  • vynikajúce dielektrické vlastnosti


Ponúkame:

  • štandardne máme skladom GLASTHERM HT200 – ktorý je používaný najčastejšie, v hrúbkach 6, 8, 10, 15, 20, 25 mm s rozmerom dosky 1220 x 2440 mm, ďalej GLASTHERM HT220 v hrúbkach 10, 15, 20 mm s rozmerom dosky 1220 x 2440 mm a GLASTHERM HT250 v hrúbkach 8, 10 mm s rozmerom dosky 1040 x 2000 mm
  • iné rozmery, typy a termíny dodania materiálu bývajú upresnené po dohode a konzultácií s výrobcom
  • z týchto materiálov dodávame najmä presne opracované diely  podľa výkresovej dokumentácie


Na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám radi pripravíme cenovú ponuku.

Technické údaje Testovacia metóda Jednotka Glastherm HT 200 Glastherm HT 220 Glastherm HT 250 M Glastherm HT 250 HQ
Štandartná farba  - - zelená, biela žltá hnedá zelená
Merná hustota  ISO 1183 g/cm3 2 1,9 2 2
Operačná teplota 1) - °C 200 220 250 250
Pevnosť v tlaku pri 23°C ISO 604 Mpa 330 500 600 600
Pevnosť v tlaku pri 200°C 120 280 450 500
Pevnosť v ohybe 23°C ISO 178 MPa 210 360 300 600
Kolmá tepelná vodivosť   W                  m.k 0,27 0,25 0,23 0,23
Nasiakavosť ISO 62 % <0,2 <0,2 <0,15 <0,1
Koeficient lineárnej rozťažnosti Mettler TMA 10-6 K 10-15 10-20 10-20 10-20
Rozmery - mm 2440x1220
1830x915
2440x1220 2000x1040 2000x1040
Hrúbka  - 4 - 50 mm 2)
Tolerancia hrúbky  - mm +/- 0,05 +/- 0,1


1) V materiály sú časti vystavené opotrebovaniu. Životnosť je závislá na výške a stálosti teplôt, mechanickému namáhaniu a typu odpojenia, ktorý je používáný.
2) Dalšie hrúbky na požiadanie.

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY