Polyesterové U profily a uholníky

Profily a uholníky sú konstrukčne podobné ako ohňuvzdorný laminát Glastic UTR. Tieto produkty majú široké spektrum použitia ako v elektrotechnických tak aj běžných aplikáciách. Sú odolné voči elektrickému oblúku a plazivým prúdom. Profily sú ľahko opracovateľné a uspokoja potreby v rôznych projektoch a konštrukciách. Štandardná dĺžka je 3,05 m.
Výrobné rozmery: U- profil, tvarovaný U-profil, rovnoramenný uholník, nerovnoramenný uholník, koncovka, obdĺžniková trubka.
 

Vlastnosti Merná jednotka Hodnoty
Štandardná farba - červená
NEMA Grade - GPO - 3
Pevnosť v ťahu MPa 103
Ťažný modul MPa 11,721
Pevnosť v ohybe MPa 172
Pevnosť v ohybe pri 130 °C MPa 90
Ohybový modul MPa 8,274
Pevnosť v tlaku MPa 290
Pevnosť v šmyku MPa 100
Rázová pevnosť J/cm 5,1
Elektrická pevnosť - kolmo vo vzduchu kV/mm 8
Elektrická pevnosť - paralelne v oleji kV 45
Odolnosť proti el. oblúku sec. 185
Odolnost proti plazivým prúdom
(hrúbka 3,2mm)
min. 500
UL Subject 94 2,4mm V - O

 

 Návrat do sekcie laminátov  

 

Produkty

AKTUALITY