Ostatné materiály

Ponúkame Vám široké spektrum doplnkových materiálov pre použitie v elektrotechnike. Ide najmä o izolačné trubičky, izolačné tkanice, bandážovacie pásky, lepiace pásky, držiaky uhlíkov, nástroje a pemzové kamene na údržbu komutátorov a pod.

Izolačné trubičky
Izolačné a bandážovacie tkanice
Elektrotechnické lepiace pásky

Produkty

AKTUALITY