Cogemicanite 132

Cogemicanite 132 (staré označenie Thermikanit 36.006) je ohybný materiál dobre formovateľný aj pri izbovej telplote. Vyrába sa z Muscovitového alebo Phlogopitového sľudového papieru impregnovaného tepelne odolným spojivom, ktoré je následne polymerizované teplom. Výber typu záleží od aplikácie. Muscovitový typ je tvrdší, svetlejší, má však nižšiu teplotnú odolnosť. Používa sa najmä pri výrobe domácich spotrebičov ako fény, elektrické ohrievače či mikrovlnné rúry. Tiež sa používa v transformátoroch, odpájačoch napätia či ako ochrana cievok v indukčných peciach.

Dodávané rozmery: 1200 x 1000 mm
Hrúbky: 0,1-2 mm
 

  Testovacia metóda 132-2
Muscovit
132-1P
Phlogopit
Sľudový papier IEC 371-2 94 % 96 %
Obsah spojiva IEC 371-2 6 % 4 %
Tepelná vodivosť   cca 0,2 W/m / °C
Špecifické teplo   cca 0,25
Tepelná rozťažnosť kolmo na vrstvy   cca. 60x10-4cm / cm / °C
Tepelná rozťažnosť rovnobežne s vrstvami   cca. 10x10-4cm / cm / °C
Tepelná odolnosť trvalá   500 °C 700 °C
Tepelná odolnosť krátkodobá   800 °C 1000 °C
Odolnosť voči ohňu U.L. 94 94 V-O Certificate E67143(M)
Kyslíkové číslo ASTM - 12683 90
Elektická pevnosť IEC 243 (23 °C) > 20 kV/mm
Elektrická konštanta VDE 0303 cr 4,5
Smerový odpor VDE 0303 Ka 3c
 Návrat do sekcie doskových sľudových materiálov  

 

Produkty

AKTUALITY