Doskové sľudové izolanty

Prirodzená odolnosť sľudy voči vysokým teplotám ju predurčuje na výrobu izolačných prvkov. Okrem tepelnej odolnosti presahujúcej 1000°C majú tieto výrobky aj veľmi nízku tepelnú vodivosť,  vysokú odolnosť voči tlaku, excelentné elektoizolačné vlastosti a chemickú odolnosť voči väčšine chemikálií. Neobsahujú azbest, sú netoxické a ekologicky nezávadné. Svoje upaltnenie nachádzajú najmä v zlievárenstve, sklennom priemysle pri lisovaní za tepla, ako izolácie indukčných pecí a pod. Uvádzame stručný prehľad týchto materiálov. V prípade zájmu či potreby technického vyšpecifikovania materíálu nás neváhajte kontaktovať.

 Návrat do sekcie sľudových materiálov  

 

Produkty

AKTUALITY