Cogemicanite 505

Výrobky série Cogemicanite 505 sa skladajú z 90 % sľudového papiera a 10 % špeciálnej vysoko tepelne odolnej silikónovej živice. Medzi najvýznamnejšie prednosti týchto materiálov patria najmä:

  • tepelná odolnosť až do 1000 °C
  • excelentné elektroizolačné vlastnosti
  • vynikajúca priepustnosť mikrovĺn
  • dobrá spracovateľnosť
  • pevnosť okrajov po spracovaní
  • netoxicita a enviromentálna bezpečnosť

 

COGEMICANITE 505.2
Muscovite
špeciálny nízko dymiaci typ bez vydúvania. Plne odolný extrémne vysokým teplotným cyklom ako napríklad v toasteroch
COGEMICANITE 505.3
Muscovite
štandartný typ používaný na vyhrievacie telesá vo fénoch, žehličkách, konvektotoch a pod.
COGEMICANITE 505.4
Muscovite
Typ s vyššou hustotou a hladším povrchom. Vhodný najmä tam, kde sú potrebé diely zložitých tvarov
COGEMICANITE 505.2P
Phlogopite
špeciálny nízko dymiaci typ bez vydúvania. Je mierne mäkší, ale tepelne odolnejší. Vhodný najmä pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú tepelnú odolnosť materiálu
COGEMICANITE 505.3P
Phlogopite
štandatný typ pre vyhrievacie telesá operujúce pri extrémnych teplotách


Výrobné rozmery: 1000 x 1200 mm
Hrúbky: 0,1 až 1,5 mm

  Jednotka Testovacia metóda 505.2 505.3 505.4 505.2P 505.3P
Obsah sľudy % IEC 371-2 cca. 90 cca. 90 cca. 90 cca. 90 cca. 90
Obsah spojiva % IEC 371-2 cca. 10 cca. 10 cca. 10 cca. 10 cca. 10
Hustota g/cm3 IEC 371-2 2,15 2,15 2,25 2,15 2,15
Tepelná odolnosť trvalá °C   500 500 500 700 700
Tepelná odolnosť krátkodobá °C   800 800 800 1000 100
Pevnosť okrajov Kg/0,1mm   1,3 1,4 1,7 0,9 1,0
Pevnosť v ťahu N/mm2 ISO 527 140 150 150 100 110
Pevnosť v ohybe N/mm2 ISO 178 200 230 230 150 170
Absorpcia vody % ISO 62 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Elektrická pevnosť kV/mm IEC 243 > 20 > 20 > 20 > 20 > 20
Izolačný odpor pri 23 °C Ωxcm IEC 93 > 1017 > 1017 > 1017 > 1017 > 1017
Izolačný odpor pri 550 °C Ωxcm IEC 93 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012
Tepelná strata pri 500 °C % IEC 371-2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 2
Tepelná strata pri 700 °C % IEC 371-2       < 2 < 2
Tepelná rozťažnosť kolmo na vrstvy 10-6/K   100 100 100 100 100
Tepená rozťažnosť rovnobežne s vrstvami 10-6/K   10 10 10 10 10
 Návrat do sekcie doskových sľudových materiálov  

 

Produkty

AKTUALITY